Tietoa kurssista

Tietokantojen perusteet on 5 op laajuinen tietojenkäsittelytieteen perusopintokurssi, joka esittelee suurten tietomäärien käsittelyyn liittyviä tekniikoita ja haasteita. Tutustumme kurssilla relaatiotietokantoihin ja niihin liittyvään SQL-kieleen.

Keväällä 2020 kurssi muodostuu automaattisesti tarkastettavista SQL-tehtävistä sekä palautettavasta harjoitustyöstä. Kurssiin kuuluu myös aloitusluento sekä viikoittaista pajaohjausta, joihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Luento ja ohjaus

Kurssilla on yksi luento: aloitusluento ti 14.1.2020 klo 10 Exactumin salissa A111. Luennon tarkoituksena on antaa yleiskuva kurssin aiheista ja suoritustavasta. Videotallenne

Kurssin yhteydessä toimii paja, jossa voit ratkoa kurssin tehtäviä ja saada neuvoja ohjaajilta. Paja järjestetään viikoittain Exactumin salissa BK107, ja löydät joka viikko ohjausajat tästä.

Kurssin Telegram-ryhmässä voit keskustella netissä muiden opiskelijoiden ja kurssin järjestäjien kanssa. Liity ryhmään

Tehtävät ja arvostelu

Kurssin osasuoritukset ovat SQL-tehtävät ja harjoitustyö, jotka molemmat arvioidaan asteikolla 1–5. Kurssin arvosana on näiden keskiarvo (pyöristettynä ylöspäin).

Sinun tulee saada vähintään arvosana 1 kummastakin osasuorituksesta, jotta saat suorituksen kurssista. Osasuorituksilla on yhteinen deadline la 29.2.2020.

Yhteystiedot

Kurssin luennoija keväällä 2020 on Antti Laaksonen. Voit ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia tai viestin Telegramissa.