Harjoitustyö

Harjoitustyössä suunnitellaan tietokanta ja toteutetaan sitä käyttävä sovellus. Harjoitustyö palautetaan raporttina Moodleen 29.2. mennessä.

Materiaalin luvuista 5–7 on hyötyä harjoitustyön tekemisessä. Tässä on lisäksi ohjeita SQLiten käyttämiseen Javassa ja Pythonissa: