Luku 7

Indeksit

Indeksi on tietokannan taulun yhteyteen tallennettu hakemistorakenne, jonka tavoitteena on tehostaa tauluun liittyvien kyselyiden suorittamista. Indeksin avulla tietokantajärjestelmä voi selvittää tehokkaasti, missä päin taulua on rivejä, jotka täsmäävät tiettyyn hakuehtoon.

Indeksiä voi ajatella samalla tavalla kuin kirjan lopussa olevaa hakemistoa, jossa kerrotaan hakusanoista, millä kirjan sivuilla ne esiintyvät. Hakemiston avulla löydämme tietyn sanan sijainnit paljon nopeammin kuin lukemalla koko kirjan läpi.

Pääavaimen indeksi

Kun tietokantaan luodaan taulu, sen pääavain saa automaattisesti indeksin. Tämän seurauksena voimme suorittaa tehokkaasti hakuja, joissa ehto liittyy pääavaimeen.

Esimerkiksi kun luomme SQLitessä taulun

CREATE TABLE Tuotteet (id INTEGER PRIMARY KEY, nimi TEXT, hinta INTEGER);

niin taululle luodaan indeksi sarakkeelle id ja voimme etsiä tehokkaasti tuotteita id-numeron perusteella. Tämän ansiosta esimerkiksi seuraava kysely toimii tehokkaasti:

SELECT hinta FROM Tuotteet WHERE id=3;

Voimme varmistaa tämän kysymällä kyselyn suunnitelman:

sqlite> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT hinta FROM Tuotteet WHERE id=3;
selectid  order    from    detail                          
---------- ---------- ---------- ---------------------------------------------------------
0      0      0      SEARCH TABLE Tuotteet USING INTEGER PRIMARY KEY (rowid=?)

Suunnitelmassa näkyy SEARCH TABLE, mikä tarkoittaa, että kysely pystyy hakemaan taulusta tietoa tehokkaasti indeksin avulla.

Indeksin luominen

Pääavaimen indeksi on kätevä, mutta voimme haluta myös etsiä tietoa jonkin muun sarakkeen perusteella. Esimerkiksi seuraava kysely hakee rivit sarakkeen hinta perusteella:

SELECT nimi FROM Tuotteet WHERE hinta=4;

Tämä kysely ei ole oletuksena tehokas, koska sarakkeelle hinta ei ole indeksiä. Näemme tämän pyytämällä taas selitystä kyselystä:

sqlite> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT nimi FROM Tuotteet WHERE hinta=4;
selectid  order    from    detail       
---------- ---------- ---------- -------------------
0      0      0      SCAN TABLE Tuotteet

Nyt suunnitelmassa näkyy SCAN TABLE, mikä tarkoittaa, että kysely joutuu käymään läpi taulun kaikki rivit. Tämä on hidasta, jos taulussa on paljon rivejä.

Voimme kuitenkin luoda uuden indeksin, joka tehostaa saraketta hinta käyttäviä kyselyitä. Saamme luotua indeksin komennolla CREATE INDEX näin:

CREATE INDEX idx_hinta ON Tuotteet (hinta);

Tässä idx_hinta on indeksin nimi, jolla voimme viitata siihen myöhemmin. Indeksi toimii luonnin jälkeen täysin automaattisesti, eli tietokantajärjestelmä osaa käyttää sitä kyselyissä ja huolehtii sen päivittämisestä.

Indeksin luomisen jälkeen voimme kysyä uudestaan kyselyn suunnitelmaa:

sqlite> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT nimi FROM Tuotteet WHERE hinta=4;
selectid  order    from    detail                        
---------- ---------- ---------- -----------------------------------------------------
0      0      0      SEARCH TABLE Tuotteet USING INDEX idx_hinta (hinta=?)

Indeksin ansiosta suunnitelmassa ei lue enää SCAN TABLE vaan SEARCH TABLE. Suunnitelmassa näkyy myös, että aikomuksena on hyödyntää indeksiä idx_hinta.

Lisää käyttötapoja

Voimme käyttää indeksiä myös kyselyissä, joissa haemme pienempiä tai suurempia arvoja. Esimerkiksi sarakkeelle hinta luodun indeksin avulla voimme etsiä vaikkapa rivejä, joille pätee ehto hinta<3 tai hinta>=8.

Indeksi on myös mahdollista luoda usean sarakkeen perusteella. Esimerkiksi voisimme luoda indeksin näin:

CREATE INDEX idx_hinta ON Tuotteet (hinta,nimi);

Tässä indeksissä rivit on järjestetty ensisijaisesti hinnan ja toissijaisesti nimen mukaan. Indeksi tehostaa hakuja, joissa hakuperusteena on joko pelkkä hinta tai yhdessä hinta ja nimi. Kuitenkaan indeksi ei tehosta hakuja, joissa hakuperusteena on pelkkä nimi.

Milloin luoda indeksi?

Periaatteessa voisi ajatella, että taulun jokaiselle sarakkeelle kannattaa luoda indeksi, jolloin monenlaiset kyselyt ovat nopeita. Tämä ei ole kuitenkaan käytännössä hyvä idea.

Vaikka indeksit tehostavat kyselyitä, niissä on myös kaksi ongelmaa: indeksin hakemistorakenne vie tilaa ja indeksi myös hidastaa tiedon lisäämistä ja muuttamista. Jälkimmäinen johtuu siitä, että kun taulun sisältö muuttuu, niin muutos täytyy myös päivittää kaikkiin tauluun liittyviin indekseihin. Indeksiä ei siis kannata luoda huvin vuoksi.

Hyvä syy indeksin luontiin on, että haluamme suorittaa usein tietynlaisia kyselyitä ja ne toimivat hitaasti, koska tietokantajärjestelmä joutuu käymään läpi turhaan jonkin taulun kaikki rivit kyselyn aikana. Tällöin voimme lisätä taululle indeksin, jonka avulla tällaiset kyselyt toimivat jatkossa tehokkaasti.

Indekseillä on käytännössä suuri vaikutus tietokantojen tehokkuuteen. Moni tietokanta toimii hitaasti sen takia, että siitä puuttuu oleellisia indeksejä.

Jatka tästä seuraavaan osaan: