SQLite Pythonissa

Pythonin standardikirjaston osana on kirjasto sqlite3, jonka kautta pystyy käsittelemään SQLite-tietokantaa. Tämä sivu kertoo perusasiat kirjaston käyttämisestä, ja voit halutessasi etsiä lisätietoa Pythonin dokumentaatiosta.

Esimerkki

Seuraava koodi käyttää tietokantaa, joka on tiedostossa testi.db. Koodi luo taulun Tuotteet ja lisää sinne viisi riviä. Tämän jälkeen koodi hakee ja näyttää taulun rivit.

import sqlite3

db = sqlite3.connect("testi.db")
db.isolation_level = None

c = db.cursor()

c.execute("CREATE TABLE Tuotteet (id INTEGER PRIMARY KEY, nimi TEXT, hinta INTEGER)")
c.execute("INSERT INTO Tuotteet (nimi,hinta) VALUES ('retiisi',7)")
c.execute("INSERT INTO Tuotteet (nimi,hinta) VALUES ('porkkana',5)")
c.execute("INSERT INTO Tuotteet (nimi,hinta) VALUES ('nauris',4)")
c.execute("INSERT INTO Tuotteet (nimi,hinta) VALUES ('lanttu',8)")
c.execute("INSERT INTO Tuotteet (nimi,hinta) VALUES ('selleri',4)")

c.execute("SELECT * FROM Tuotteet")
print(c.fetchall())

Koodin tulostus on seuraava:

[(1, 'retiisi', 7), (2, 'porkkana', 5), (3, 'nauris', 4), (4, 'lanttu', 8), (5, 'selleri', 4)]

Tietokantaa käytetään kursorin kautta, jonka metodi execute suorittaa halutun komennon. Komennon SELECT suorituksen jälkeen metodi fetchall hakee tulosrivit.

Asetus isolation_level = None tarkoittaa, että oletuksena jokainen komento on oma transaktionsa (kuten SQLite-tulkissa).

Huomaa, että jos suoritat koodin uudestaan, tapahtuu virhe, koska taulu Tuotteet on jo tietokannassa mutta ohjelma yrittää luoda sen uudestaan. Voit aina halutessasi nollata tietokannan sisällön poistamalla tiedoston testi.db.

Tiedon hakeminen käyttäjänä

Seuraava koodi näyttää esimerkin, jossa käyttäjä pystyy hakemaan tietoa tietokannasta, jossa on valmiina taulu Tuotteet:

import sqlite3

db = sqlite3.connect("testi.db")
db.isolation_level = None

c = db.cursor()

print("Anna tuotteen nimi:")
nimi = input()

c.execute("SELECT hinta FROM Tuotteet WHERE nimi=?",[nimi])
tiedot = c.fetchone()
if tiedot != None:
  print("Hinta:",tiedot[0])
else:
  print("Tuotetta ei löytynyt")  

Tässä on käytössä parametrisoitu kysely, jossa on käyttäjän antaman tiedon kohdalla ? ja tieto annetaan erikseen listassa kyselyn jälkeen. Metodi fetchone antaa yhden tulosrivin tai None, jos kysely ei palauttanut mitään riviä.

Tässä on esimerkkejä koodin toiminnasta:

Anna tuotteen nimi:
selleri
Hinta: 4
Anna tuotteen nimi:
banaani
Tuotetta ei löytynyt

Tiedon muuttaminen käyttäjänä

Tässä on vielä esimerkki, jossa käyttäjä pystyy lisäämään tuotteen:

import sqlite3

db = sqlite3.connect("testi.db")
db.isolation_level = None

c = db.cursor()

print("Anna tuotteen nimi:")
nimi = input()
print("Anna tuotteen hinta:")
hinta = input()

c.execute("INSERT INTO Tuotteet(nimi,hinta) VALUES (?,?)",[nimi,hinta])

print("Tuote lisätty id:llä",c.lastrowid)

Kuten tiedon hakemisessa, turvallinen tapa toteuttaa kysely on käyttää parametrisoitua kyselyä. Rivin lisäämisen jälkeen kentässä lastrowid on lisätyn rivin id-numero, josta olisi hyötyä, jos esimerkiksi lisäisimme vielä toisen rivin, joka viittaa siihen.

Koodin suoritus voi näyttää seuraavalta:

Anna tuotteen nimi:
banaani
Anna tuotteen hinta:
3
Tuote lisätty id:llä 6

Virheenkäsittely

Jos kyselyssä tapahtuu virhe, niin tämä keskeyttää ohjelman suorituksen. Näin käy vaikkapa seuraavassa kyselyssä, jos taulua Kurssit ei ole olemassa:

c.execute("SELECT * FROM Kurssit")

Tässä tapauksessa ohjelma päättyy seuraavaan virheeseen:

Traceback (most recent call last):
 File "testi4.py", line 7, in <module>
   c.execute("SELECT * FROM Kurssit")
sqlite3.OperationalError: no such table: Kurssit

Voimme kuitenkin halutessamme varautua virheeseen try-rakenteen avulla vaikkapa näin:

try:
  c.execute("SELECT * FROM Kurssit")
except:
  print("Kysely ei onnistunut")  

Nyt virhetilanteessa ohjelma tulostaa viestin ja jatkaa toimintaansa.